LYRICS

Waiting For The Bus

I’m waiting for the bus
Waiting for the bus
I’m waiting for the bus
Waiting for you to come home

I’m waiting for the bus
Waiting for the bus
I’m waiting for the bus
Waiting for you to come home

Who are you
You are my loved one
Who are you
You are my loved one
Who are you
You are my loved one
Waiting for you to come home

Who are you
You are my loved one
Who are you
You are my loved one
Who are you
You are my loved one
Waiting for you to come home

I’m waiting for the bus
Waiting for the bus
Oh I’m waiting for the bus
Waiting for you to come home
© 2015 Grenadilla